Usługi

Dział Consultingu Information Market S.A. świadczy szeroką gamę usług, podzielonych na trzy obszary, opisane hasłami „Doradzamy – Szkolimy – Budujemy wizerunek”. Klienci, których wspieramy, to koncerny paliwowe i firmy hurtowo handlujące paliwami, właściciele stacji paliw i sieci stacji, przedsiębiorstwa z otoczenia branży paliwowej (np. firmy transportowe, banki, firmy ubezpieczeniowe) jak również instytucje publiczne. Konkretne działania wspierające w każdym przypadku są ustalane po dokładnym zapoznaniu się z oczekiwaniami i potrzebami Partnera Biznesowego. Wsparcie Działu Consultingu Information Market S.A. może przyjąć różne formy, od tworzenia raportów i analiz, po spotkania warsztatowe czy konsultacje. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych usług, jakie świadczymy. Zapraszamy do współpracy!

Zobacz firmy, którym pomógł Dział Consultingu Information Market S.A. »

 

Doradzamy

Dla firm z hurtowego rynku paliw:

 • dedykowane badania rynku paliwowego (badania opinii) dotyczące postrzegania firmy, produktu, usług; opinia uczestników rynku paliwowego na temat określonego zagadnienia,
 • wsparcie firm w ekspansji na nowe rynki – analizy dla ekspansji na nowe regiony (lokalny rynek, potencjał rozwoju, poziom konkurencji) jak i w nowe segmenty rynku (np. rozszerzenie asortymentu produktów), analizy SWOT, PEST,
 • kompleksowe wsparcie w pozyskaniu koncesji na obrót paliwami (także z zagranicą) lub rozszerzeniu zakresu już posiadanej koncesji,
 • tworzenie biznesplanów i analiz finansowych,
 • dostarczanie zaawansowanych danych statystycznych (również tych niedostępnych w źródłach otwartych) dotyczących rynków paliwowych,
 • optymalizacje wewnętrzne w firmach (działania na rzecz poprawy wyników),
 • wsparcie w procesach zmian i restrukturyzacji, przeprowadzanych w firmach,
 • prognozy cen paliw dla wyznacznikowych notowań międzynarodowym (np. na dany dzień, czy z dłuższym wyprzedzeniem).

Dla firm z detalicznego rynku paliw:

 • analiza lokalizacji dla planowanych nowych stacji paliw pod kątem ich potencjału sprzedażowego, jak i weryfikacja dla już istniejących obiektów,
 • badania „Tajemniczy Klient” na stacjach paliw, dla pojedynczych marek lub porównawczo dla większej ilości, na ich podstawie możliwe sugestie wprowadzenia nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,
 • kompleksowe wsparcie w pozyskaniu koncesji na obrót paliwami (także z zagranicą) lub rozszerzeniu zakresu już posiadanej koncesji,
 • wsparcie w procesach zmian i restrukturyzacji, przeprowadzanych w firmach,
 • tworzenie biznesplanów i analiz finansowych,
 • analizy rozszerzenia działalności stacji o nowe usługi lub asortyment pozapaliwowy,
 • badanie możliwości poszerzenia terytorialnego zakresu działania stacji pod kątem np. obiektów w innych regionach możliwych do przejęcia, poziomu konkurencji, potencjalnej polityki cenowej na stacjach w nowym obszarze i jej ewentualnej nośności, itp.

Dla firm z otoczenia branży paliwowej:

 • kompleksowa obsługa w zakresie ułatwienia świadczenia wszelkiego rodzaju usług dla firm paliwowych,
 • dedykowane badania rynku paliwowego (badania opinii) dotyczące postrzegania np. firmy, produktu, usług; opinia uczestników rynku paliwowego na temat określonego zagadnienia,
 • analizy rynku paliwowego w szerokim zakresie, np. możliwości wprowadzenia danej marki czy produktu,
 • weryfikacja informacji na temat podmiotów rynku paliwowego, np. baz danych posiadanych przez Zamawiającego,
 • pomoc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z kontrahentami z rynku paliwowego,
 • kompleksowe wsparcie w pozyskaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi (także z zagranicą).

Szkolimy

 • szykujemy i przeprowadzamy szkolenia z tematyki istotnej dla uczestników rynku paliwowego i jego otoczenia, np.:
  • mechanizmy rządzące rynkiem paliwowym
  • struktura rynku, uczestnicy rynku, zasady budowania cen
  • kwestie jakościowe i techniczne w obrocie paliwami
  • zagadnienia prawno-podatkowe wiążące się z rynkiem paliw
  • bieżące wsparcie w zakresie rozwiązań handlowych dla firm sektorów hurtowego i detalicznego obrotu paliwami
  • szkolimy też z zagadnień istotnych dla każdej firmy, niezależnie od branży w jakiej działa, np.
   • psychologia sprzedaży i techniki skutecznej sprzedaży,
   • praktyka negocjacji handlowych,
   • efektywna organizacja procesu sprzedażowego,
   • skuteczny marketing i merchandising,
   • prawidłowa obsługa klienta.

W celu dokładnego ustalenia tematyki szkolenia – prosimy o kontakt

 • szkolenia prowadzą albo pracownicy Information Market S.A., albo zewnętrzni eksperci, z którymi współpracujemy
 • możemy zarówno przygotować szkolenie od podstaw (rezerwacja miejsca przeprowadzenia, zorganizowanie elementów towarzyszących, jak np. posiłki, zapewnienie prelegentów, sprzętu, materiałów szkoleniowych), jak i wziąć na siebie tylko wybrane elementy, w zależności od potrzeb naszych Partnerów
 • prowadzimy zarówno szkolenia dedykowane, dla konkretnego Partnera, jak i szkolenia otwarte, dla wszystkich zainteresowanych danym zagadnieniem. Informacje o realizowanych szkoleniach są zawsze z wyprzedzeniem umieszczane w dziale "Aktualności" - zachęcamy do śledzenia. Przeprowadziliśmy już np. następujące szkolenia:
  • "Optymalna stacja paliw - kontrola kosztów i zwiększanie przychodów w aktualnych realiach rynkowych", listopad 2014;
  • "Certyfikacja biopaliw w praktyce", listopad 2014;
  • "Prawo i podatki w branży paliw 2015", marzec 2015;
  • "Praktyczne aspekty handlu olejem rzepakowym", listopad 2015;
  • "Podatki w branży paliwowej 2016", kwiecień 2016;
  • "Firmy paliwowe a zmiany prawne i podatkowe", kwiecień 2017;
  • "System SENT w branży biopaliw", wrzesień 2017.

Budujemy wizerunek

Dla firm z hurtowego rynku paliw:

 • tworzenie i redagowanie firmowych komunikatów adresowanych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy (np. komunikowanie zmian),
 • tworzenie, planowanie i realizacja kampanii reklamowych, strategii promocyjnych, itp.
 • opracowanie Systemów Identyfikacji Wizualnej firm,
 • budowanie stron internetowych firm,
 • organizacja imprez towarzyszących ważnym wydarzeniom z życia firmy, np. spotkań integracyjnych,
 • relacje z mediami, budowanie wizerunku w mediach i poprzez obecność w mediach.

Dla firm z detalicznego rynku paliw:

 • tworzenie i redagowanie firmowych komunikatów adresowanych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy (np. komunikowanie zmian),
 • tworzenie, planowanie i realizacja kampanii reklamowych, strategii promocyjnych, itp.
 • opracowanie Systemów Identyfikacji Wizualnej firm,
 • budowanie stron internetowych firm,
 • organizacja imprez towarzyszących ważnym wydarzeniom z życia firmy, np. spotkań integracyjnych.

Dla firm z otoczenia branży paliwowej:

 • działania promocyjno-wizerunkowe wspierające ofertę skierowaną konkretnie do firm z branży paliwowej, np. tworzenie komunikatów czy tekstów informacyjnych,
 • planowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
 • tworzenie dedykowanych serwisów internetowych.
Masz pytania? wyślij wiadomość
Zadzwoń: +48 71 787 69 78 lub +48 513 139 289
©2001-2023 Information Market Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone