STACJA PALIW

nowoczesna i ekonomiczna inwestycja

Logo IMSA
Logo dodatkowe

O projekcie

Projekt „Nowoczesna stacja paliw” adresowany jest do inwestorów, zainteresowanych kompleksowym wsparciem przy procesie budowy stacji paliw. Oferujemy wsparcie w przełożeniu pomysłu budowy stacji na konkretny proces inwestycyjny, krok po kroku.

Współpraca z nami zapewnia bezpieczeństwo wykonania poszczególnych etapów przedsięwzięcia (ekonomicznych, prawnych i technicznych) oraz umożliwia prawidłowe i możliwie szybkie przejście przez konieczne formalności czy procedury. Doradzamy przedsiębiorcom – posiadającym grunt, mogący być potencjalnie miejscem powstania nowego obiektu – czy też finansowanie, pozwalające na wykonanie takiej inwestycji.

Jesteśmy grupą doświadczonych analityków, doradców biznesowych i prawników. Od 20 lat pomagamy firmom z branży paliwowej, w tym stacjom i sieciom stacji, w poprawie wyników finansowych poprzez zwiększanie przychodów i kontrolę kosztów. Oferujemy wsparcie w zaplanowaniu i przeprowadzeniu budowy stacji paliw.

Z pomocą naszego zespołu ekspertów biznesowych i prawnych, Inwestor łatwo i sprawnie realizuje proces wybudowania i rozpoczęcia działania stacji paliw. Oferujemy doradztwo m.in. w kwestiach oceny potencjału biznesowego planowanej lokalizacji pod stację, przygotowania całościowej koncepcji jej działania (która jest podstawą do stworzenia projektu stacji przez architekta), wsparcie prawne na wszystkich etapach przedsięwzięcia oraz monitoring budowy stacji, prowadzonej przez generalnego wykonawcę. Doradzamy w wyborze ewentualnego optymalnego partnera franchisingowego. Opracowujemy biznesplany i analizy rentowności. Określamy szczegółowy zakres działania stacji i jej ofertę, także pozapaliwową. Po zakończeniu budowy świadczymy usługi doradztwa w sformowaniu kompetentnego zespołu pracowników i stworzenia polityki zakupowej oraz systemu tworzenia cen.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółowej oferty, dedykowanej dla Państwa.

Korzyści z prowadzenia stacji paliw

Stabilny biznes o strategicznym charakterze

Inwestycja o ponadprzeciętnej stopie zwrotu

Duża elastyczność formatowania biznesu – przestrzeń dla osób przedsiębiorczych

Kluczowe kwestie formalne i prawne

Optymalna forma prawna – sp. z o.o.

Możliwość działania pod własną marką lub we franchisingu

Biznes regulowany, wymagający pozwoleń i koncesji

Na potrzeby projektu zostały zdefiniowane trzy typy stacji

Stacja samoobsługowa
Stacja grafika 1
Powierzchnia minimum 500 m2 optymalnie ok. 1000 m2
1 dystrybutor, czyli 2 stanowiska tankowania
24/7
optymalnie 2 etaty
Stacja kompaktowa
Stacja grafika 2
Powierzchnia minimum 800 m2 optymalnie ok. 1500 m2
2 dystrybutory, czyli 4 stanowiska tankowania + LPG
24/7
optymalnie 8 etatów
Budynek handlowy do prowadzenia działalności pozapaliwowej – optymalna powierzchnia całkowita ok. 100 m2
Stacja premium
Stacja grafika 3
Powierzchnia minimum 1500 m2 optymalnie ok. 3000 m2
4 dystrybutory, czyli 8 stanowisk tankowania + LPG
24/7
optymalnie 12 etatów
Budynek handlowy do prowadzenia działalności pozapaliwowej – optymalna powierzchnia całkowita ok. 150 m2

Stacja to nie tylko paliwa
Opcje zwiększania rentowności stacji

Grafika sekcji

Kluczowe etapy prac i role poszczególnych stron

Inwestor

Grunt

Finansowanie

Struktura formalna

Pozyskanie pozwoleń

Doradca

Koncepcja /ok. 2 mies./

Wsparcie w realizacji

Obsługa prawna

Wsparcie przy uruchomieniu /ok. 1 mies./

Generalny Wykonawca

Realizacja inwestycji zgodnie z koncepcją i projektem /ok. 3-4 mies./

Zatrudnienie podwykonawców i dostawców infrastruktury

Udzielenie gwarancji

Zakres wsparcia zapewniany przez doradcę na etapie budowy i działania stacji

Ocena gruntu pod kątem opłacalności budowy stacji

Wybór optymalnego formatu działania dla danej miejscowości

Przygotowanie biznesplanu w zakresie CAPEX i rachunku zysków

Wsparcie w doborze projektanta (architekta), wykonawcy i podwykonawców

Wsparcie prawne – np. uzyskanie pozwoleń, koncesji, przygotowanie umów

Wprowadzenie kompleksowego systemu zakupów paliw i polityki cenowej sprzedaży

Pomoc w operacyjnym przygotowaniu stacji do działania – np. rekrutacja pracowników, szkolenia

Warsztaty

Znakomitym sposobem pozyskania przez Inwestora wiedzy, potrzebnej do pełnej oceny procesu budowy stacji i jego poszczególnych elementów, są oferowane przez nasz zespół warsztaty. Ich celem jest dostarczenie pełnego zakresu informacji, niezbędnych do podjęcia przez Inwestora decyzji co do budowy. Podczas dedykowanej sesji szkoleniowej doradcy biznesowi (z praktycznym doświadczeniem w zakresie budowy stacji) oraz prawnicy prezentują rozmaite aspekty przedsięwzięcia „Budowa stacji paliw”. Omówione są wyczerpująco wszystkie możliwe zagadnienia wiążące się z procesem inwestycyjnym: prawne, ekonomiczne i techniczne. Odpowiadamy też na pytania i odnosimy się do pojawiających dodatkowych kwestii.

Warsztaty mogą być albo pierwszym etapem kompleksowego projektu budowy, albo osobną usługą – w zależności od potrzeb i decyzji Inwestora.

W celu uzyskania konkretnej oferty i szerszych informacji zapraszamy do kontaktu.

Obrazek

Podstawowe dane, dotyczące rynku motoryzacyjnego i stacji paliw w Polsce

Na poniższych grafikach przedstawiamy kluczowe dane dotyczące rynku stacji paliw w Polsce, pomocne w podstawowym zorientowaniu się w jego specyfice i stanie obecnym. Stacji paliw wciąż przybywa, bo nadal są miejsca gdzie ich brakuje i które mają niewykorzystany potencjał. Prezentujemy też bieżące informacje dotyczące stanu parku samochodowego – kluczowego dla perspektyw rozwoju rynku paliw.


O powodzeniu stacji paliw w dużej mierze decyduje jej lokalizacja. Nie ma żadnych sztywnych reguł warunkujących, czy taka inwestycja będzie udana, bo jak pokazuje poniższa mapa, stacje z sukcesem działać mogą w miejscowościach o różnej charakterystyce. W wielu regionach Polski jest potencjał do dalszego rozwoju tego segmentu rynku.

Obrazek mapa
Ludność
Liczba stacji
Liczba mieszkańców na jedną stację

Park samochodowy i stacje paliw w Polsce

Aktualnie w Polsce w strukturze parku samochodowego zdecydowanie przeważają auta o tradycyjnych formach napędu. Dominującym typem paliwa jest benzyna. Liczba samochodów elektrycznych, pomimo szybkiego przyrostu procentowo w ostatnich latach, wciąż pozostaje znikoma w porównaniu z samochodami na paliwa ropopochodne.

Obraz 1

*Dane GUS, pocz. 2020

Obraz 2

*Dane GUS i PSPA

W Polsce co roku przybywa stacji paliw, co potwierdza, że jest to biznes nadal mający perspektywy. Wciąż są lokalizacje, w których z powodzeniem można otwierać stacje.

Obraz 3

*Dane PSPA i POPiHN, pocz. 2021

Ekonomika elektromobilności w Polsce

Analiza aktualnych danych dotyczących cen samochodów i nośników energii pokazuje, że ekonomika elektromobilności w Polsce słabnie (w porównaniu z okresem, gdy szerzej dostępne było darmowe ładowanie aut). Barierą w rozwoju tego segmentu mogą być też relatywnie wysokie ceny aut elektrycznych, w odniesieniu do aut zasilanych paliwami tradycyjnymi, oraz wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce.

Obraz 4

*Założenia: średnie zużycie energii 18 kWh/100 km, średnia cena energii na podstawie zestawienia poniżej, średnie zużycie benzyny/oleju napędowego 8 l/100 km, średnia cena benzyny/oleju napędowego 4,50 zł/l. Przyjęto cenę aut osobowych tzw. segmentu C.

Obraz 5

*Analiza Autokult w 01.2021, ceny w Polsce.

O doradcy

Information Market to polska firma, dostawca usług doradczych, analitycznych i informacyjnych dla firm działających w sektorze paliwowym i w branżach pokrewnych (duzi konsumenci paliw, np. transport i logistyka, energetyka). Projekt „Wsparcie w budowie stacji paliw” prowadzi Dział Consultingu, którego stała działalność skupia się na dostarczaniu Klientom narzędzi pozwalających poprawiać wyniki finansowe. Osiągają to oni dzięki sprawniejszemu poruszaniu się w realiach rynkowych, zapewnianemu przez nas dopływowi informacji branżowych oraz pomysłów na nowe rozwiązania czy optymalizację już stosowanych. Obsługę zagadnień prawnych, związanych z budową stacji paliw, w ramach projektu zapewnia renomowana kancelaria prawna CWW. To kolejny etap wieloletniej współpracy Information Market i CWW w zakresie dostarczania rozwiązań dla branży paliwowej.

Logo Cons

Information Market to firma analityczno-doradcza z 20-letnim doświadczeniem w obsłudze firm z branży paliwowej i branż pokrewnych, wydawca:

Logo 2

CDD Legal została założona w 2021 r. i jest współkontynuatorką Kancelarii CWW, z 25 letnim doświadczeniem.

Misją CDD Legal jest wskazywanie Klientom optymalnych rozwiązań prawnych, zapewniających osiągnięcie przez nich zakładanych celów gospodarczych z najmniejszym ryzykiem prawnym.

Wśród Klientów CDD Legal są m.in. firmy TOYA, PPG Deco Polska, Vorwerk Polska, Bostik Polska, Information Market.Kontakt

Email

Odpowiadamy w ciągu 24h

Telefon

Pn.-Pt. 08:00 - 16:00

Zapraszamy do współpracy!

©2020- Information Market Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone.