Nasz pomysł - Twój sukces

Consulting
Kanał rss

Szkolenie 26-27.04 2017, Warszawa ul. Chłodna 51, Centrum konferencyjne "Golden Floor"
Firmy paliwowe a zmiany prawne i podatkowe 2016-17


Zmiany w podatku VAT. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe zasady wykonywania koncesji na obrót paliwami, w tym z zagranicą. Pakiet transportowy. Te zagadnienia i jeszcze wiele innych omówimy podczas najbliższego szkolenia, szykowanego przez Information Market - 26 i 27 kwietnia 2017.

Zapraszamy przedstawicieli firm paliwowych na szkolenie, podczas którego zapoznacie się Państwo z nowymi zasadami działania na rynku paliwowym, w świetle zmian podatkowych i prawnych, które weszły w życie w drugiej połowie 2016 i w 2017 r.

Walka z nielegalnym przywozem paliw do Polski trwa od kilku lat. W ramach przeciwdziałania praktykom unikania podatków i by chronić uczciwą konkurencję, Państwo Polskie podejmowało szereg działań, mających uzdrowić sytuację. Kolejną odsłoną akcji eliminowania "szarej strefy" stały się zmiany prawa które weszły w życie w drugiej połowie 2016 i w 2017 r. "Pakiet paliwowy" (zmiany w prawie akcyzowym i VAT), "Pakiet energetyczny" (reforma Prawa Energetycznego, przepisów dot. biopaliw czy zapasów), "Pakiet transportowy" (system monitorowania drogowego przewozu paliw), zmiany zapisów ustawy o podatku VAT w trakcie 2017 r. - ostatnie miesiące przyniosły istny zalew nowych rozwiązań. Dostosowanie się do nich to wyzwanie również dla legalnie działających, uczciwych przedsiębiorców.

Jak często bywa, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów to czas pytań, niejasności i wątpliwości. Wychodząc naprzeciw pojawiającym się ze strony naszych klientów licznym zapytaniom, przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego poruszymy szeroki zakres zagadnień dotyczących prawa i podatków bezpośrednio obejmujących sektor paliwowy w Polsce.

Zaprezentujemy najbardziej aktualny stan prawny na moment przeprowadzania szkolenia. Prace nad "pakietem transportowym" trwały kilka miesięcy, a treść ustawy zmieniała się - wiedza nawet sprzed kilku tygodni teraz jest już niepełna. Szkolenie gwarantuje zdobycie informacji aktualnych i praktycznych, przydatnych w codziennej działalności paliwowej. Dwa osobne dni - jeden poświęcony w całości podatkom, drugi zmianom prawnym - pozwolą dobrze omówić wszystkie istotne zagadnienia, bez konieczności skrótów czy uproszczeń.

UWAGA!!! Uczestników szkolenia zachęcamy do przysyłania konkretnych pytań, związanych z przepisami prawnymi i podatkowymi, przed szkoleniem. Przekażemy je naszym ekspertom, by mogli odnieść się do nich w swych wystąpieniach.

Załączniki

Prowadzący szkolenie

Marcin Matyka

A2Z Tax&Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

Partner, adwokat i doradca podatkowy z 20 letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia profesjonalnych usług doradczych. Specjalizuje się postępowaniach podatkowych, doradztwie transakcyjnym oraz sprawach karnych skarbowych. Marcin doradzał wielu firmom z sektora paliwowego i energetycznego, był członkiem zespołu pracującego wraz z Ministerstwem Finansów nad przesłankami dobrej wiary w VAT. Pracował jako partner i szef działu podatków w międzynarodowych kancelariach podatkowych, obecnych również w Polsce oraz w czołowych międzynarodowych firmach doradczych. Autor publikacji w prasie gospodarczej i branżowych periodykach ("Rzeczpospolita", "Gazeta Wyborcza", "Przegląd Podatkowy", "Monitor Podatkowy"). Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec 2 córek i posiadacz psa, uprawia boks, przebiegł 10 maratonów, kocha literaturę oraz historię II Wojny Światowej.

Anna Łaszczuk

Doradca podatkowy, adwokat

Doradca podatkowy i adwokat. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podatkowej firm paliwowych. Pracowała w czołowych międzynarodowych firmach prawnych, posiadających oddziały również w Polsce. Doradza m.in. w zakresie prawa podatkowego, podatku akcyzowego, VAT czy opłaty zapasowej. Uczestniczyła m.in. w pracach nad stworzeniem przepisów dotyczących tzw. odwróconego VAT w sektorze handlu sprzętem elektronicznym w Polsce, wspierała klientów w sporach z organami celnymi i skarbowymi.

Jacek Arciszewski

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Prawnik, doradca podatkowy. Wieloletni pracownik Służby Celnej (Główny Urząd Ceł, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Finansów), autor publikacji z zakresu podatku akcyzowego, Prawa Energetycznego czy przepisów tzw. "Pakietu Transportowego" (system SENT). Obecnie doradza firmom paliwowym w zakresie przepisów prawnych i fiskalnych.

Wojciech Kotala

Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Wojciech Kotala jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym.

Ma ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe. W swojej karierze świadczył usługi doradztwa podatkowego w największych międzynarodowych firmach doradczych oraz kancelariach prawnych. 

Od maja 2015 r. jest wspólnikiem spółki doradztwa podatkowego Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT i akcyzą, dotyczących sektora energetycznego, spożywczego i FMCG. Szczególnym obszarem jego zainteresowań są kwestie podatkowe i regulacyjne związane z walką z szarą strefą w obrocie paliwami i elektroniką, jak również zagadnienia związane z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami ciekłymi.

Jest autorem wielu publikacji w prasie fachowej oraz był prelegentem w trakcie szeregu konferencji podatkowych i branżowych. Wojciech był zaangażowany w wiele projektów, w tym dla największych polskich przedsiębiorstw, związanych określaniem skutków podatkowych transakcji krajowych i zagranicznych.

Adrian Biały

Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Prawnik z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. W swojej karierze pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej i w jednej z wiodących polskich spółek doradztwa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT, a także w prawie procesowym związanym z postępowaniami podatkowymi i sądowo-administracyjnymi. Brał udział w licznych projektach dotyczących m.in. sektora paliwowego, nieruchomości i odnawialnych źródeł energii.Jestem zainteresowany szkoleniem. Proszę o kontakt

Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A.
z siedzibą we Wrocławiu (53-674), przy ul. Legnickiej 46A/10.


Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy

Więcej informacji uzyskać można pod numerem
telefonu: +48 71 787 69 78 / 62 lub e-mailem: consulting@informationmarket.pl

Cena udziału

  • 790 / 1340 PLN

    netto/os.

790 zł netto za jeden, dowolnie wybrany, dzień szkoleniowy lub 1340 zł netto (15 proc. rabatu!!!) za dwa dni szkoleniowe. Można uczestniczyć w obu dniach szkoleniowych, albo w jednym, dowolnie wybranym.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu (odpowiednio jeden lub dwa dni), komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek i obiad w trakcie szkolenia. Ewentualne noclegi w Warszawie są w gestii uczestników szkolenia.

Harmonogram

26-27 kwietnia 2017, Warszawa.

Dzień 1: zmiany przepisów podatkowych dotyczących branży paliwowej

I. Kontrola podatkowa w świetle wprowadzonych w 2017 r. przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz tematy powiązane
  1. nowe organy podatkowe
  2. kontrola celno-skarbowa (wszczęcie, prowadzenie, tryb odwoławczy, korekta deklaracji, itp.)
  3. kontrola u przedsiębiorcy a ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej
  4. kontrola celno-skarbowa a regulacje z Ordynacji Podatkowej (przejmowanie kontroli nad przedsiębiorstwem, rozszerzona kontrola krzyżowa, nowe pełnomocnictwa służb skarbowych)
  5. nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych
  6. kontrole i postępowania wszczęte przed wejściem w życie przepisów o KAS
  7. wstrzymanie zwrotu VAT
  8. odpowiedzialność karna za wystawianie faktur VAT od 1 marca 2017

II. Omówienie najciekawszych wyroków i interpretacji podatkowych dotyczących branży paliwowej z zakresu np. VAT, PIT, CIT, podatku od nieruchomości z ostatnich 12 miesięcy.

III. Odpowiedzialność karno-skarbowa za rozliczenia podatkowe w branży paliwowej - przepisy, praktyka, zasady zabezpieczania się przed nieuzasadnioną odpowiedzialnością. Wybrane zagadnienia.

Dzień 2: nowe przepisy prawne, obejmujące branżę paliwową - Prawo Energetyczne, Pakiet Transportowy w praktyce działania firm paliwowych. /szkoleniu towarzyszyć będzie część praktyczno-warsztatowa, związana ze zgłaszaniem transportu w ramach nowych przepisów/

I. "Pakiet transportowy" w branży paliwowej
1. prace nad ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (w tym paliw)
 a) źródła ustawy, proces legislacyjny
 b) cele ustawy
 c) notyfikacja ustawy i jej ewentualna konieczność dla prawidłowego wdrożenia przepisów
2. zakres ustawy o monitorowaniu przewozu towarów - podmiotowy i przedmiotowy
 a) przedsiębiorcy zaangażowani w obrót towarowy objęty ustawą
 b) wyroby objęte pakietem - m.in. paliwa, biopaliwa, dodatki do paliw. Problem podwójnej klasyfikacji
 c) rozporządzenie wykonawcze jako narzędzie do rozszerzenia katalogu wyrobów objętych pakietem
 d) wyłączenia z systemu monitorowania przewozów, w tym m.in. EMCS, NTS, przesunięcia międzymagazynowe, małe pojemniki
3. obowiązki przedsiębiorców w ramach "pakietu transportowego"
 a) rejestracja, uwierzytelnianie w systemie
 b) zgłoszenie przemieszczenia - zastosowanie trybu awaryjnego - numer referencyjny i jego ważność
 c) współpraca przedsiębiorców biorących udział w przemieszczeniu
4. przemieszczanie towarów na terytorium kraju zgodnie z "pakietem transportowym", w tym m.in. zmiany zakresu danych związane z dostawą czy eksportem
5. przemieszczanie paliw do Polski
6. tranzyt towarów przez Polskę w świetle "pakietu przewozowego", w tym kwestie przemieszczeń między magazynami
7. organy uprawnione do kontroli przewozów
8. system kar w ramach "pakietu transportowego".

II. Prawo energetyczne i zagadnienia pokrewne, dotyczące aktualnie branży paliwowej
1. nowe definicje - "paliwa ciekłe", "wytwarzanie paliw ciekłych"
2. rozszerzenie zakresu obowiązków sprawozdawczych firm handlujących paliwami
3. obowiązek prowadzenia działalności w oparciu o kody CN – realizacja w praktyce
4. podmioty przywożące – nowa kategoria przedsiębiorców
5. nowe zasady kontroli prowadzenia działalności koncesjonowanej
6. zmiany w zakresie kar pieniężnych
7. opłata zapasowa – orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje ARM
8. Narodowy Cel Wskaźnikowy – wprowadzenie obowiązkowego blendingu.

 Można uczestniczyć w obu dniach szkoleniowych, albo w jednym, dowolnie wybranym.

Miejsce

26-27 kwietnia 2017, centrum konferencyjne "Golden Floor", Warszawa ul. Chłodna 51 (biurowiec Warsaw Trade Tower).

Harmonogram*:

Dzień 1:

9:30 - rejestracja uczestników, powitalny poczęstunek

10:00 - początek szkolenia

11:30-11:45 - przerwa

13:10-13:50 - obiad

16:30 - zakończenie 1. dnia szkolenia.

 

Dzień 2:

9:30 - rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

10:00 - początek szkolenia

11:30-11:45 - przerwa

13:10-13:50 - obiad

16:30 - zakończenie szkolenia.

* możliwe są drobne odchylenia w zakresie godzin przerw i zakończenia poszczególnych dni szkoleniowych

Wybierz obrazek tła dla szablonu szkolenia (nie jest obowiązkowe)
Powrót do góry