Our idea – your success

Consulting
Kanał rss

Dlaczego warto przygotować się wcześniej?

Od 2017 r. działa system monitorowania przewozu towarów wrażliwych, tzw. SENT. „Towary wrażliwe” - zdaniem Ustawodawcy - to takie, które w obrocie handlowym obarczone są dużym ryzykiem wystąpienia oszustw podatkowych. Jak dotąd system obejmował m.in. paliwa silnikowe. Jego wprowadzenie było kolejnym krokiem w walce z nadużyciami na rynku paliwowym. Obrót gazem LPG nie wymaga jeszcze korzystania z systemu SENT, jednak już wkrótce ma się to zmienić na mocy rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Finansów.
Po wejściu nowych przepisów firmy gazowe będą musiały zgłaszać wysyłane dostawy do swoich klientów w specjalnej elektronicznej bazie.

UWAGA!!! Na wniosek firm z branży LPG podczas szkolenia poruszymy też tematy związane z elektronicznym systemem przemieszczania LPG poza procedurą zawieszenia akcyzy - wkrótce taki sposób działania będzie dla firm obowiązkowy!!!  Omówimy relacje systemów EMCS, SENT i e-DD pod kątem realiów pracy firm gazowych i ciążących na nich nowych obowiązków.

Kto w branży LPG podlega systemowi SENT?

Każdy transport LPG niezależnie od przeznaczenia wyrobu (czyli zarówno gaz grzewczy i autogaz). Wyłączone będą tylko przewozy gazu w opakowaniach jednostkowych do 11 kg lub 23l, oraz transporty realizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (e-AD) lub gazu zwolnionego z akcyzy z wykorzystaniem e-DD.

Niestosowanie się do przepisów związanych z SENT naraża przedsiębiorców na dotkliwe kary. Konsekwencje obejmują m.in. niezgłoszenie transportu, błąd w numeracji transportu w ramach SENT i w dokumentach przewozowych, niezgodności w ilościach deklarowanych i wiezionych, czy niedopełnienie określonych obowiązków przez kierowców. Warto odpowiednio wcześniej  zapoznać się z zasadami, by uniknąć bolesnych kar!

Czego dowiesz się na warsztatach szkoleniowych?

 • zapoznasz się z wszystkimi praktycznymi aspektami korzystania z systemu SENT do rejestracji dostaw gazu
 • poznasz przepisy regulujące SENT
 • zobaczysz jak stworzyć profil w systemie
 • dowiesz się jak zgłosić transport oraz jakich formalności należy dokonać po zakończonej dostawie
 • poznasz przykłady sytuacji problemowych związanych z korzystaniem z SENT, na podstawie doświadczeń w innych sektorach rynku
 • usłyszysz o praktyce urzędniczej w zakresie interpretowania przepisów oraz o orzecznictwie sądowym w sporach firmy-urzędy na gruncie SENT
 • dowiesz się jak najlepiej przygotować się do wdrożenia SENT w swojej firmie

Blok dotyczący przemieszczania LPG poza procedurą zawieszenia akcyzy:

 • nowe zasady obowiązujące od 2019 r. - warunki stosowania procedury; kary; wystawianie dokumentu e-DD, anulowanie go, zmiana miejsca przeznaczenia, zbiorcze e-DD; sporządzanie e-DD w przypadku importu; zakończenie procedury przemieszczania, saldowanie zabezpieczeń.
 • stanowiska Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie procedury przemieszczania z e-DD.
 • "okres przejściowy" i możliwość dalszego stosowania tradycyjnego dokumentu dostawy. Porównanie obowiązków wynikających ze stosowania e-DD z dotychczasowymi regułami stosowania dokumentów dostawy. Wady i zalety poszczególnych rozwiązań prawnych.
 • procedura awaryjna w przypadku niedostępności systemu EMCS (dot. e-DD).

Ostatnie lata mijały w branży paliwowej pod kątem wielu zmian przepisów podatkowych i prawnych, do których przedsiębiorcy musieli się dostosować. Celem zmian było uszczelnienie systemu poboru podatków i wyeliminowanie z rynku nieuczciwych graczy. Również rzetelni biznesmeni muszą jednak na bieżąco śledzić przepisy i wywiązywać się z ciążących na nich obowiązków. By ułatwić poruszanie się wśród tych zagadnień, organizujemy specjalne, dedykowane szkolenie.

Prowadzący - prawnicy i doradcy podatkowi - omówią kluczowe zmiany różnych ustaw, istotne z punktu widzenia przygotowywania się na rok 2019. Warto wiedzieć, że nowelizowano lub wkrótce będzie się nowelizować przepisy dotyczące m.in. systemu SENT, obrotu paliwami grzewczymi zwolnionymi z akcyzy czy opłat koncesyjnych.

Zagadnienia szkolenia:

 • szereg kolejnych zmian w systemie SENT, m.in.
  • obowiązkowe stosowanie lokalizatorów w pojazdach,
  • potencjalne kary,
  • nowe obowiązki firm (zadania dla kierowców i logistyków),
  • objęcie systemem SENT przemieszczeń olei opałowych bez względu na wolumen,
  • nowe zasady zamykania zgłoszenia SENT,
  • oświadczenia o przeznaczeniu towaru a system SENT.

 • kolejne informacje dot. sporów na linii przedsiębiorcy-urzędy na gruncie systemu SENT
  • wyroki sądowe dot. systemu SENT,
  • jak przygotować swoją firmę i uniknąć sporu z urzędem?
 • tzw. "pakiet paliwowy 2.0" i jego wpływ na posiadane koncesje
  • nowe definicje paliw ciekłych.
 • urzędowe monitorowanie stanów paliw w zbiornikach - na czym miałoby polegać?

 • zmiany w rozliczaniu opłat koncesyjnych
  • nowe terminy,
  • nowe zasady obliczania opłat,
  • przedsiębiorca zyskuje, czy traci?
 • nowe zasady obrotu wyrobami zwolnionymi z opłaty akcyzowej
  • system elektronicznego monitorowania przemieszczania wyrobów zwolnionych,
  • elektroniczny dokument dostawy,
  • nowe zasady rejestrowania przemieszczeń,
  • uproszczona rejestracja do celów akcyzowych.
 • nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • obowiązkowa "podzielona płatność" w branży paliwowej?
Wednesday, 17 October 2018 11:28

Biokomponenty i surowce do ich produkcji 2018

Written by

Zapraszamy na kolejne szkolenie, organizowane przez Information Market S.A., dla uczestników rynku olei roślinnych, biokomponentów i surowców do ich produkcji! W tej edycji zajmiemy się kwestiami handlu biokomponentami umożliwiającymi ich "podwójne zaliczenie" do realizacji NCW, oraz sprawami podatków w obrocie olejami roślinnymi.

Biokomponenty podwójnie naliczane

Rozwiązania prawne na szczeblu zarówno Unii Europejskiej, jak i w Polsce, pozwalają na zaliczanie dwukrotnie tej samej ilości biokomponentu na poczet realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, jeżeli wyprodukowany jest z jednego z wymienionych w aktach prawnych surowca. Firmy paliwowe, zobowiązane do wykonania NCW, poszukują takiego towaru, a uczestnicy rynku biokomponentów chcą zabezpieczać ilości na swoje potrzeby handlowe. Podczas szkolenia opowiemy o tym jakie biokomponenty można podwójnie naliczać, jakie formalności towarzyszą ich obrotowi, jakie wymagania powinny one spełnić np. w zakresie certyfikacji pod kątem spełniania Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju. Ułatwi to słuchaczom późniejsze poruszanie się po rynku i robienie dobrych interesów.

Zagadnienia szczegółowe:

 • zmiany wprowadzone przez zaktualizowane przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w kontekście rosnących wskaźników NCW;
 • zmiany w systemach certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju - deklaracje emisji gazów cieplarnianych, wartości emisji oraz innych wymaganych wielkości;
 • biopaliwa II generacji - czym są? Jakie propozycje przynosi dyrektywa RED II na okres po 2020 r. Rodzaje biopaliw i ich wartości emisji;
 • surowce odpadowe i pozostałości, wykorzystywane w produkcji biopaliw - możliwości ich wykorzystania do realizacji NCW i NCR;
 • Narodowy Cel Redukcyjny i jego konsekwencje, na podstawie przykładu Niemiec.

 

Postępowania w sprawie podatków w handlu olejami; audyty instytucji publicznych w łańcuchu dostaw biokomponentów

Drugim tematem, który poruszymy, będą kwestie podatkowo-prawne. W ostatnich latach wiele firm dynamicznie handlowało olejami roślinnymi, zwłaszcza rzepakowym. Tymczasem teraz okazuje się, że sektor ten dotknięty był oszustwami w zakresie podatku VAT, a część transakcji, nawet bez wiedzy ich stron, obejmować mogła właśnie takie "skażone" nadużyciem produkty, wprowadzone do łańcucha logistycznego na wcześniejszych jego etapach. Doświadczenia z innych branż, narażonych na oszustwa podatkowe (np. elektronicznej czy paliw silnikowych), pokazują, że śledząc oszustwa służby skarbowe RP potrafią zakwestionować prawo do odliczenia podatku VAT za rzekomy nielegalny obrót nawet u podatników przekonanych o swojej rzetelności.

Wśród przedsiębiorców z branży olei roślinnych (a także wśród tych, którzy już z tego rynku wyszli, ale zajmowali się handlem do niedawna) panuje niepewność i obawa przed ewentualnymi sankcjami. Eksperci na szkoleniu pomogą przygotować się do ewentualnej dyskusji ze służbami skarbowymi, lub też lepiej radzić sobie w już trwających postępowaniach.

Poza tematami podatkowymi nasi eksperci opowiedzą też o wybranych, istotnych sytuacjach problemowych, które wystąpiły podczas audytów firm handlujących olejami roślinnymi lub biokomponentami. W tym przypadku chodzi o kontrole prowadzone przez urzędy takie jak KOWR czy URE.

Zagadnienia w trakcie prezentacji:

1.    Praktyczne problemy prawne sektora biopaliw i biokomponentów  -  kontrole KOWR i URE
1.1.    Zakupy surowców do produkcji biopaliw (kiedy VAT 5%, a kiedy 23%?)
1.2.    Kontrole drogowe surowców na gruncie systemu SENT
1.3.    Klasyfikacja CN surowców do produkcji biopaliw
1.4.    Produkcja biopaliw z odpadów – problemy prawne
1.5.    Dokumentowanie obrotu surowcowego i biokomponentami
1.6.    Minimalizacja ryzyk (KOWR / Ministerstwo Energii / URE)


2.    Postępowania i kontrole podatkowe przy obrocie surowcami i biokomponentami
2.1.    Najczęstsze przypadki nadużyć (VAT)
2.2.    Podejście organów KAS (m.in. należyta staranność w praktyce)
2.3.    Najważniejsze zasady prowadzenia postępowań podatkowych (co robić, a czego NIE)
2.4.    Minimalizacja ryzyk przed wszczęciem kontroli (weryfikacja kontrahentów i transakcji)
2.5.    Najczęstsze kierunki działań zabezpieczających i egzekucyjnych organów KAS
2.6.    Studium przypadku – praktyczne wskazówki.

 

Okazja do rozmów biznesowych

Tradycyjnie, jak co roku, po szkoleniu uczestników zapraszamy na uroczystą kolację. Ten czas da okazję do podtrzymania kontaktów handlowych z partnerami i nawiązania nowych.

Jest już dostępny kolejny numer corocznej publikacji, wydawanej przez Information Market, "Polski Rynek Paliw - Raport". Tym razem analizowana jest sytuacja w 2017 i na początku 2018 r., jak zawsze w segmentach paliw tradycyjnych (hurt i detal), biopaliw i LPG. Przy zglobalizowanych obecnie rynkach, nie sposób było w treści nie odnieść się także do szerszego kontekstu międzynarodowego.

Raport jak co roku zawiera zarówno ciekawe analizy, prognozy, jak też rankingi firm z różnych segmentów branży paliwowej!

Więcej informacji, spis treści oraz możliwość zamówienia raportu - TUTAJ!

 

!!! UWAGA !!!  ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA !!!

Szanowni Państwo, na szkolenie zapraszamy do budynku "Warsaw Trade Tower" przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie, 32 piętro, centrum konferencyjne "Golden Floor". Termin i godziny pozostają bez zmian.

 

Opis szkolenia

Rok 2018 jest kolejnym, w którym firmy paliwowe muszą zmierzyć się ze zmianami podatkowymi i prawnymi. Wprowadzane są one pod hasłem dalszego uszczelniania systemu podatkowego i walki z nielegalnym obrotem paliwami, przywożonymi z zagranicy. Wkrótce pojęcia takie jak "zasady zachowania należytej staranności", "split payment/podzielona płatność" czy też "konfiskata rozszerzona" będą musiały być znane każdemu przedsiębiorcy.

Niejedną firmę paliwową dotknęły postępowania podatkowe, w których musiały one wykazać, że dochowywały "należytej staranności" przy weryfikowaniu swoich dostawców. Wokół pojęcia tego narosło wiele mitów, spotykane są rozmaite opinie i podpowiedzi, czasem wykluczające się, jak postępować by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności. Brakowało konkretnej podstawy prawnej, by firmy paliwowe wiedziały, jak prawidłowo działać. Ministerstwo Finansów zapowiada, że już wkrótce opublikowany zostanie wreszcie oficjalny katalog zasad, których spełnienie zapewni bezpieczeństwo. Szkolenie poprowadzi m.in. członek zespołu, powołanego przez Ministerstwo, tworzącego ten katalog, uczestnicy poznają więc informacje "z pierwszej ręki" na temat efektów prac i ich praktycznego wykorzystania.

Zagadnienia szkoleniowe

1.    Podzielona płatność (Split Payment)
•    wprowadzenie podzielonej płatności
•    nowe obowiązki dostawców i nabywców paliw
•    stosowanie split payment
•    problemy praktyczne


2.    "Należyta staranność" na gruncie podatku VAT. Katalog zasad dochowania "należytej staranności".
•     geneza problemu "należytej staranności"
•     pierwotna wersja projektu
•     obecny status regulacji
•     "split payment" a "należyta staranność" - problemy praktyczne


3.    Inne zmiany w podatku VAT, dotykające branżę paliwową
•    elektronizacja kas fiskalnych i Centralne Repozytorium Kas
•    ograniczenia wystawiania faktur na podstawie paragonów
•    obowiązek instalowania nowych kas fiskalnych
•    dodatkowe obowiązki dot. kas fiskalnych
•    elektronizacja wykazu podatników VAT

4. System STIR i nowe uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej
•    istota STIR
•    typowanie rachunków bankowych do blokowania
•    ograniczenia w korzystaniu przez przedsiębiorcę paliwowego z rachunku, zablokowanego na podstawie STIR

5. Zmiany w przepisach akcyzowych, istotne dla branży paliwowej.

6. Zmiany w systemie SENT i rejestracji przewozów towarów wrażliwych
•    SENT GEO - nowelizacja ustawy SENT dot. tzw. geolokalizatorów
•    SENT II - szeroka nowelizacja ustawy SENT (zmiany w całej ustawie)
•    zmiany techniczne na platformie PUESC (tzw. SENT ZBIORCZY).

Zapraszamy przedstawicieli firm paliwowych na szkolenie, podczas którego zapoznacie się Państwo z nowymi zasadami działania na rynku paliwowym, w świetle zmian podatkowych i prawnych, które weszły w życie w drugiej połowie 2016 i w 2017 r.

Walka z nielegalnym przywozem paliw do Polski trwa od kilku lat. W ramach przeciwdziałania praktykom unikania podatków i by chronić uczciwą konkurencję, Państwo Polskie podejmowało szereg działań, mających uzdrowić sytuację. Kolejną odsłoną akcji eliminowania "szarej strefy" stały się zmiany prawa które weszły w życie w drugiej połowie 2016 i w 2017 r. "Pakiet paliwowy" (zmiany w prawie akcyzowym i VAT), "Pakiet energetyczny" (reforma Prawa Energetycznego, przepisów dot. biopaliw czy zapasów), "Pakiet transportowy" (system monitorowania drogowego przewozu paliw), zmiany zapisów ustawy o podatku VAT w trakcie 2017 r. - ostatnie miesiące przyniosły istny zalew nowych rozwiązań. Dostosowanie się do nich to wyzwanie również dla legalnie działających, uczciwych przedsiębiorców.

Jak często bywa, pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów to czas pytań, niejasności i wątpliwości. Wychodząc naprzeciw pojawiającym się ze strony naszych klientów licznym zapytaniom, przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego poruszymy szeroki zakres zagadnień dotyczących prawa i podatków bezpośrednio obejmujących sektor paliwowy w Polsce.

Zaprezentujemy najbardziej aktualny stan prawny na moment przeprowadzania szkolenia. Prace nad "pakietem transportowym" trwały kilka miesięcy, a treść ustawy zmieniała się - wiedza nawet sprzed kilku tygodni teraz jest już niepełna. Szkolenie gwarantuje zdobycie informacji aktualnych i praktycznych, przydatnych w codziennej działalności paliwowej. Dwa osobne dni - jeden poświęcony w całości podatkom, drugi zmianom prawnym - pozwolą dobrze omówić wszystkie istotne zagadnienia, bez konieczności skrótów czy uproszczeń.

UWAGA!!! Uczestników szkolenia zachęcamy do przysyłania konkretnych pytań, związanych z przepisami prawnymi i podatkowymi, przed szkoleniem. Przekażemy je naszym ekspertom, by mogli odnieść się do nich w swych wystąpieniach.

W najnowszym numerze kwartalnika "Na stacji paliw", wydawanego przez firmę Information Market, znów ciekawe i aktualne artykuły dotyczące spraw istotnych dla firm paliwowych w Polsce.

Kwartalnik pobrać można za darmo TUTAJ.

Właścicieli stacji paliw zainteresować mogą szczególnie teksty nt. ustawy wprowadzającej  system monitorowania przewozu paliw na terytorium Polski oraz o nowych zasadach przeprowadzania przez Główny Urząd Miar kontroli odmierzaczy paliw. Te akty prawne istotnie zmieniają realia Państwa pracy. Piszemy też o kilku możliwościach rozszerzenia oferty stacji, co z kolei przekłada się na wyższe przychody.

Zapraszamy do lektury!

 

Friday, 23 December 2016 12:11

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Written by

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszystkim życzymy, by ten wyjątkowy czas minął w radości, spokoju i szczęściu, z bliskimi osobami.

zespół consultingu Information Market S.A.

Thursday, 24 November 2016 10:29

Praktyczne aspekty handlu biopaliwami 2016

Written by

Szkolenie jest kierowane m.in. do producentów olejów roślinnych, estrów i metanolu, krajowych pośredników w obrocie olejami roślinnymi, eksporterów, importerów i traderów. Do udziału zapraszamy także producentów upraw przeznaczonych w całości lub części na cele paliwowe, właścicieli i operatorów punktów magazynowania surowca przeznaczonego do produkcji biopaliw, a także firmy handlowe zajmujące się obrotem towarem przeznaczonym do produkcji biomasy i biopaliw. Szkolenie „Praktyczne aspekty handlu biopaliwami 2016” oczywiście przyciąga także producentów i dystrybutorów biopaliw.

Niewątpliwą korzyścią dla uczestników szkolenia jest możliwość nawiązania licznych kontaktów biznesowych, lub podtrzymania istniejących relacji, czemu sprzyjać będzie długa lista uczestników oraz swobodna atmosfera wieczornej kolacji.

UWAGA!!! Maksymalna ilość uczestników szkolenia to 80 osób!

 

Tematyka szkolenia:

 • Ewolucja środowiska prawnego dedykowanego biopaliwom oraz biokomponentom, ze szczególną rolą w tym zakresie tzw. pakietów ustaw: paliwowego oraz energetycznego;
  prowadzący: Jacek Arciszewski, FOKS Consulting
 • Łańcuch logistyczny obrotu olejami roślinnymi, biokomponentami i biopaliwami - wyzwania praktyczne w kontekście przepisów dotyczących certyfikacji za zgodność z KZR;
  prowadzący: Michał Cierpiałowski, Quality
  Assurance Poland

Zagadnienia szczegółowe:

 • pakiet przewozowy - planowane zmiany prawne w zakresie transportu drogowego m.in. biopaliw,
 • pakiet paliwowy - nabywanie wewnątrzwspólnotowe biopaliw a podatek VAT,
 • pakiet energetyczny - konieczność dostosowania koncesji na obrót czy produkcję biopaliw, nowe obowiązki sprawozdawcze,
 • zmiana sposobu rozliczania NCW,
 • rozszerzenie definicji "podmiotu sprowadzającego" w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o biopaliwach i biokomponentach ciekłych,
 • import oraz eksport oleju roślinnego - studia przypadku,
 • doświadczenia związane z funkcjonowaniem certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji biomasy przetworzonej (etanol, oleje roślinne),
 • wymagania różnych systemów certyfikacji za zgodność z KZR i obowiązki podmiotów na różnych etapach łańcucha dostaw biopaliw,
 • rok 2018 i zmiany związane z redukcją emisji GHG,
 • prezentacja wyliczeń emisji rzeczywistych dla biomasy roślinnej / przetworzonej biomasy (etanol / oleje roślinne),
 • tzw. "podwójne zaliczanie" w Europie i Polsce.

 

Wypełnione zgłoszenie udziału prosimy wysłać faksem na numer +48 71 787 69 96 lub e-mailem na adres bok@e-petrol.pl.

Thursday, 15 September 2016 09:56

Kolejna porcja wiedzy rynkowej już dostępna!

Written by

Information Market S.A. wydał kolejny numer bezpłatnego magazynu "Na stacji paliw". Jak co kwartał, czytelnik znajdzie w nim wiele informacji związanych z różnymi aspektami codziennego prowadzenia działalności paliwowej.

 

Kwartalnik pobrać można TUTAJ.

 

W tym numerze piszemy m.in. o:

- ładowaniu samochodów elektrycznych,

- otwieraniu i prowadzeniu z sukcesem myjni samochodowej,

- zmianach w systemie podatkowym, obejmującym handel paliwami, obowiązujących w Polsce od sierpnia 2016,

- merchandisingu produków pozapaliwowych.

 

Zapraszamy do lektury!

Page 1 of 2
Back to top